Interakcje z lekami

Jak już wspominałem fototerapia jest często stosowana jako uzupełnienie farmakoterapii. Z reguły jest to działanie całkowicie bezpieczne, opisano jednak pojedyncze przypadki pewnego rodzaju interakcji między lekami hamującymi wychwyt zwrotny serotoniny, a leczeniem światłem. U kilku opisywanych pacjentów obserwowano w takie sytuacji nudności, drżenie kończyn, lekkie zaburzenia orientacji. Objawy te przypisuje się zwykle subklinicznemu zespołowi serotoninowemu, choć brak jest na to bezpośrednich dowodów. Opisywane objawy ustąpiły bardzo szybko po przerwaniu fototerapii. Ogólnie można powiedzieć, że łączenie fototerapii i farmakoterapii jest całkowicie bezpieczne, u niektórych pacjentów, przyjmujących leki serotoninergiczne, należy zwracać większą uwagę na objawy ze strony przewodu pokarmowego.

 

pic_author

Autorem tekstu jest
prof. dr hab. n.med Łukasz Święcicki
II Klinika Psychiatrii Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie