Przeciwwskazania

Ponieważ fototerapia jest bezpieczna metoda leczenia nie ma żadnych bezwzględnych wskazań do jej stosowania. Wymienia się jednak pewne stany, w których należy zachować ostrożność decydując się na leczenie przy pomocy światła:
– choroby narządu wzroku, jaskra, zwyrodnienie siatkówki – nie ma dowodów na szkodliwe działanie światła, jednak zaleca się konsultacje okulistyczną przed leczeniem i kontrolne badanie po 2 tygodniach w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa.
– choroby alergiczne skóry – niekiedy obserwuje się niewielkie zwiększenie zmian alergicznych, zwykle jest to związane ze zbytnim zbliżaniem się do źródła światła
– choroba afektywna dwubiegunowa z częstą zmiana faz – stosowanie fototerapii może zwiększać ryzyko zmiany fazy.
– zaburzenia depresyjne z myślami i tendencjami samobójczymi – występowanie tego typu objawów jest na ogół związane z dużym nasileniem depresji, zwykle w takich stanach nie stosuje się fototerapii jako leczenia z wyboru, a z pewnością nie jest to leczenie wystarczające jako jedyne (monoterapia).
– równoczesne stosowanie leków uczulających na światło – niektórzy autorzy wspominają, że takie leki jak sole litu, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, lamotrygina mogą zwiększać ryzyko występowania wysypek alergicznych, jednak w swojej wieloletniej praktyce nigdy się z tym nie spotkałem.
Nie ma żadnych bezwzględnych przeciwwskazań do stosowania fototerapii.

 

pic_author

Autorem tekstu jest
prof. dr hab. n.med Łukasz Święcick
II Klinika Psychiatrii Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie